Вивчається бухгалтерія від азів до складання фінансової та податкової звітності з використання практичних кейсів.

Після проходження курсу Ви будете вміти:

  • Складати бухгалтерський баланс та вносити зміни в активі/пасиві балансу.
  • Відображати операції різних типів .
  • Використовувати прийоми узагальнення й перевірки записів по рахунках – складання оборотних відомостей.
  • Проводити облік грошових коштів, розрахунків з оплати праці, дебіторської та кредиторської заборгованості, основних засобів, витрат, доходів та фінансових результатів діяльності підприємства.
  • Проводити облік розрахунків за податками і платежами.

Курс триває 2,5 місяці, 3 рази у тиждень (понеділок, середа, п’ятниця), по 3 години.

Денна група з 11 по 14 год.

Вечірня група з 19 по 22 год.

Ціна за курс 4200 грн.

При закінченні курсу видається Сертифікат. Для кращих студентів можливе працевлаштування!