Якщо юридична особа — платник єдиного податку третьої групи здійснює виправлення
самостійно виявлених помилок шляхом подання уточнюючого розрахунку, така юридична
особа має надати податкову декларацію платника єдиного податку третьої групи (юридичні
особи), форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 №578
(далі – податкова декларація), з відповідною позначкою «Уточнююча» у рядку 1 розділу І
«Загальні відомості» (далі – розділ І) податкової декларації.
Уточнюючі податкові декларації подаються окремо за кожний податковий (звітний)
період, що уточнюється.
У рядку 3 розділу І податковий (звітний) період, за який уточнюється декларація –
ставиться відмітка в одній із клітинок: І квартал, півріччя (ІІ квартал*), три квартали (ІІІ
квартал*) або рік (ІV квартал*) та проставляється рік.
* — при уточненні податкових (звітних) періодів до набрання чинності Закону України
від 4 листопада 2011 року №4014–VІ, які дорівнювали кварталу та подавались не
наростаючим підсумком.
В розділах ІІ «Дохід, що підлягає оподаткуванню» (далі – розділ ІІ) та ІІІ «Розрахунок
податкових зобов’язань з єдиного податку» (далі – розділ ІІІ) уточнюючої податкової
декларації зазначаються правильні показники з урахуванням уточнень наростаючим
підсумком.
У рядках 11–17 розділу ІV «Визначення податкових зобов’язань у зв’язку з
виправленням самостійно виявлених помилок» (далі – розділ ІV) уточнюючої податкової
декларації зазначається сума уточнень податкових зобов’язань, яка розраховується шляхом
порівняння показників уточнюючої податкової декларації та податкової декларації, яка
уточнюється, а також сума нарахованого штрафу та пені, в тому числі:
— у рядку 11 – сума податку за даними раніше поданої декларації, що уточнюється, в
залежності від форми декларацій, яка подавалася за податковий (звітний) період, який
уточнюється (за наростаючим або не наростаючим підсумком);
— у рядку 12 – уточнена сума податкових зобов’язань за податковий (звітний) період
(за календарний квартал), у якому виявлена помилка;
— у рядку 13 – сума податку (недоплата), яка збільшує податкове зобов’язання у
зв’язку з виправленням помилки (рядок 12 — рядок 11 декларації);
— у рядку 14 – сума податку, яка зменшує податкове зобов’язання у зв’язку з
виправленням помилки (зазначається тільки позитивне значення: рядок 11 — рядок 12
декларації);
— у рядку 15 – сума штрафу в розмірі 3 % суми недоплати (рядок 13 х 3%);
— рядок 16 – в уточнюючій декларації не заповнюється;
— у рядку 17 – сума пені, самостійно нарахована відповідно до п. п. 129.1.3 п. 129.1 та
абзацу другого п. 129.4 ст. 129 глави 12 розділу II ПКУ.
Звертаємо увагу, якщо помилки, зроблені в розділі ІІ та розділі ІІІ податкової
декларації, не призвели до заниження податкового зобов’язання за податковий (звітний)
календарний квартал (рядок 10 податкової декларації заповнено вірно), то в уточнюючій
податковій декларації у розділі ІV заповнюються показники рядків 11 та 12, а рядки 13-17
прокреслюються.

За матеріалами
Головного управління ДФС у Тернопільській області