Головне управління ДФС у Тернопільській області повідомляє, що Державна

фіскальна служба України на головній сторінці офіційного веб-порталу інформує, що

починаючи з 01.07.2017 реєстрація податкових накладних/розрахунків коригування в

Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) може бути зупинена відповідно до

пункту 201.16 статті 201 Податкового кодексу України при відповідності податкової

накладної/розрахунку коригування сукупності критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх

для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН.

Критерії оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової

накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затверджено

наказом Міністерства фінансів України від 13.06.2017 №567, зареєстрованого у Міністерстві

юстиції України 16.06.2017 за №753/30621 (далі – Критерії).

Платник податку при отриманні квитанції про зупинення реєстрації податкової

накладної/розрахунку коригування в ЄРПН, а в перехідний період (з 01.04.2017 до

01.07.2017) при отриманні квитанції про реєстрацію податкової накладної/розрахунку

коригування в ЄРПН має право подати на розгляд Комісії ДФС інформацію у вигляді

Таблиці даних платника податків за встановленою формою J(F)1312301 (далі – Таблиця).

Таблиця надсилається виключно в електронному вигляді засобами електронного

зв’язку з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством,

електронного цифрового підпису відповідальних осіб.

Електронні формати Таблиці розміщенні на офіційному веб-порталі ДФС у розділі

«Електронна звітність»/Платникам податків про електронну звітність/Інформаційно-

аналітичне забезпечення/Реєстр електронних форм податкових документів.

Таблиця може бути сформована та надіслана через особистий кабінет електронного

сервісу «Електронний кабінет платника», вхід до якого здійснюється за адресою:

cabinet.sfs.gov.ua, а також через офіційний веб-портал ДФС. Також для формування Таблиці

в електронному вигляді платник податків самостійно на власний розсуд може обрати будь-

яке програмне забезпечення, яке формує вихідний файл відповідно до затвердженого

формату (стандарту).

Підтвердженням про отримання Таблиці є перша квитанція (квитанція про доставку).

Після обробки та розгляду Комісією ДФС Таблиці платнику протягом п’яти робочих днів

направляється друга квитанція, в якій зазначається інформація про результат розгляду

(врахування/неврахування інформації).

При заповненні Таблиці необхідно заповнювати вид економічної діяльності

відповідно до Класифікатора видів економічної діяльності (КВЕД ДК 009:2010), код товару

згідно з УКТ ЗЕД, код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (ДК

016-2010).

Звертаємо увагу, що при поданні Таблиці відповідно до виду економічної діяльності

необхідно обов’язково зазначити коди товарів згідно з УКТ ЗЕД/послуг згідно з Державним

класифікатором продукції послуг (ДК 016-2010), що на постійній основі таким платником

постачаються (виготовляються), а також платник може зазначити коди товарів/послуг, які

ним придбаються (отримуються) для їх виготовлення.

Зразок заповнення Таблиці можна віднайти на офіційному веб-порталі ДФС за

посиланням http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/301239.html.

За матеріалами

Головного управління ДФС у Тернопільській області