Оподаткування доходів фізичних осіб регламентується розділом IV Податкового

кодексу України (далі – ПКУ), згідно з п. п. 165.1.11 п. 165.1 ст. 165 якого до загального

місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються, зокрема,

кошти, отримані платником податку на відрядження або під звіт і розраховані згідно з п.

170.9 ст. 170 ПКУ.

Відповідно до п. п. 170.9.1 п. 170.9 ст. 170 ПКУ не є доходом платника податку –

фізичної особи, яка перебуває у трудових відносинах із своїм роботодавцем або є членом

керівних органів підприємств, установ, організацій, сума відшкодованих йому у

встановленому законодавством порядку витрат на відрядження в межах фактичних витрат,

зокрема, на проїзд (у тому числі перевезення багажу, бронювання транспортних квитків) як

до місця відрядження і назад, так і за місцем відрядження (у тому числі на орендованому

транспорті).

Зазначені в абзаці другому п. п. 170.9.1 п. 170.9 ст. 170 ПКУ витрати не є об’єктом

оподаткування податком лише за наявності підтвердних документів, що засвідчують вартість

витрат у вигляді транспортних квитків або транспортних рахунків (багажних квитанцій), у

тому числі електронних квитків за наявності посадкового талона, якщо його обов’язковість

передбачена правилами перевезення на відповідному виді транспорту, та розрахункових

документів про їх придбання за всіма видами транспорту, в тому числі чартерних рейсів.

При цьому будь-які витрати на відрядження не включаються до оподатковуваного

доходу платника податку за наявності документів, що підтверджують зв’язок такого

відрядження з господарською діяльністю роботодавця/сторони, що відряджає.

Враховуючи викладене, якщо юридична особа не фінансується за рахунок бюджетних

коштів, то суми відшкодованих витрат за користування таксі під час відрядження, як в межах

території України так і за кордоном не є об’єктом оподаткування податком на доходи

фізичних осіб, за умови виконання вимог, встановлених п. 170.9 ст. 170 ПКУ.

За матеріалами

Головного управління ДФС у Тернопільській області