Головне управління ДФС у Тернопільській області повідомляє, що згідно із п. 46.6 ст.

46 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) якщо в результаті запровадження нового

податку або зміни правил оподаткування змінюються форми податкової звітності,

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну

податкову і митну політику, який затвердив такі форми, зобов’язаний оприлюднити нові

форми звітності.

До визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для

складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому

відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого

визначення.

Якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених

ст. 102 ПКУ) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної

перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім

обмежень, визначених ст. 50 ПКУ), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до

такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку (п.

50.1 ст. 50 ПКУ).

З 5 травня 2017 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 17.03.2017

№369 «Про затвердження Змін до наказу Міністерства фінансів України від 19 червня 2015

року №578» (далі – Наказ №369), який вніс зміни до форми Податкової декларації платника

єдиного податку – фізичної особи підприємця, затвердженої наказом Міністерства фінансів

України від 19.06.2015 №578 (далі – Наказ №578).

З огляду на те, що базовим податковим (звітним) періодом для платників єдиного

податку третьої групи є календарний квартал, а для платників першої та другої груп –

календарний рік, то форма Податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи

– підприємця, затверджена наказом №578 (в редакції Наказу №369), буде використовуватись

платниками єдиного податку третьої групи для складання звітності за 9 місяців 2017 року

починаючи з 01.10.2017, а платниками першої та другої груп для складання звітності за 2017

рік – з 01.01.2018.

При цьому, для самостійного виправлення помилок, допущених у податковій звітності

за попередні звітні (податкові) періоди, вказана форма декларації буде використовуватись з

01.10.2017.

За матеріалами

Головного управління ДФС у Тернопільській області