Пунктом 1 постанови Правління Національного банку України від 6 червня 2013 року

№210 «Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою» із змінами та доповненнями

(далі – Постанова) встановлено граничну суму розрахунків готівкою фізичної особи з

підприємством (підприємцем) протягом одного дня за товари (роботи, послуги) у розмірі

50000 (п’ятдесяти тисяч).

Згідно з п. 2.3 глави 2 Положення про ведення касових операцій у національній валюті

в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 грудня

2004 року №637 (далі – Положення) підприємства (підприємці) мають право здійснювати

розрахунки готівкою між собою та/або з фізичними особами протягом одного дня за одним

або кількома платіжними документами в межах граничних сум розрахунків готівкою,

установлених Постановою. Платежі понад установлені граничні суми проводяться через

банки або небанківські фінансові установи, які в установленому законодавством порядку

отримали ліцензію на переказ коштів без відкриття рахунку, шляхом перерахування коштів з

поточного рахунку на поточний рахунок або внесення коштів до банку для подальшого їх

перерахування на поточні рахунки. Кількість підприємств (підприємців) та фізичних осіб, з

якими здійснюються розрахунки, протягом дня не обмежується.

Вимоги щодо обмеження готівкових розрахунків фізичної особи з підприємством

(підприємцем), які установлені пунктом 1 Постанови та п. 2.3 глави 2 Положення (50000

гривень), стосуються розрахунків за правочинами, предметом яких є будь-які матеріальні та

нематеріальні блага, які можуть бути оцінені в грошовій формі, в тому числі виплат

суб’єктами господарювання дивідендів фізичним особам.

За матеріалами
Головного управління ДФС у Тернопільській області